Kartelat Informative

Me poshte do gjeni kartelat informative per sherbimet qe ofrohen ne Arkivin Qendror Teknik te Ndertimit. Keto kartela i gjeni gjithashtu te publikuara ne faqen zyrtare te ADISA.

AL031031 2019-02-11
Dhenie e nje pike koordinate

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj.

Shkarko Kartelen
AL031032 2019-02-11
Fleteve koreografike te projekteve te Ujesjellesa-Kanalizimeve

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj.

Shkarko Kartelen
AL031033 2019-02-11
Fleteve koreografike te projekteve te Ujesjellesa-Kanalizimeve (kur jepen pjesore)

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj.

Shkarko Kartelen
AL031034 2019-02-11
Fotografi Dixhitale te dokumentit teknik

Dhenie e dokumentit teknik arkivor qytetarit, qe i sherben per regjistrim prone, leje ndertimi, proces gjyqesor, etj.

Shkarko Kartelen