Informacioni i Kontaktit

  • Rr. Sulejman Delvina , 1060
  • +355 4 22 47 447
  • info.aqtn@aqtn.gov.al

Nga 1 maj 2022 Shërbimi ofrohet online në portalin
www.e-albania.al

Na Shkruani