SPITALET

ISBN: 978-9928-206-06-0| Published: 2015-06-12 455 - Viewers

Ky botim, eshte nje tentative per te kthyer vemendjen ne nje kapitull te pashkruar te historise se arkitektures shqiptare; ne trashegimine e realizmit socialist. Duke hedhur veshtrimin ne nje periudhe ne te cilen eshte ndertuor shume dhe per te cilen eshte folur pak si dhe duke vleresuor te thyer tabune e perballjes me historikun e zhvillimit te vendit giate komunizmit, synohet te evidentohen vlerat orkitektonike e ndertimore te periudhes 1945 - 1990.

Nisma eshte pjese e nje projekti kerkimor qe po zhvillon Fakulteti i Arkitektures dhe Urbanistikes (UPT) ne bashkepunim me Arkivin Qendror Teknik te Ndertimit. Niohja, dokumentimi, eVidentimi, dhe studimi i veprave orkitektonike, urbane dhe ndertimore te realizuora gjate regjimit toto Iitor, jane objektivat kryesore te ketij kerkimi qe ka filluor ne vitin 2014. Kemi zgjedhur te poraqesim nje veshtrim tipologjik mbi orkitekturen mbeshtetur edhe mbi traditen e shkolles shqiptore, e cila, ende sot, studion orkitekturen permes tipologjive ndertimore dhe funksionale. Ne kete botim, qe eshte i pori i nje cikli, veshtrimi do te ndalet tek orkitektura e ndertesave spitalore.

Autoret: Gjergj Islami, Gjergj Thomai, Marsida Tuxhari

Duhet të jeni të Identifikuar qe të pelqeni/vlersoni postimin!

(0) Comments

You need to Log In to comment this post!